Verloop gehele uitvaart

Volgorde van bespreken/regelen in stappen uitgelegd

Het is mogelijk om vooraf keuzes voor de uitvaart te bespreken en/of op papier te zetten. Zie hiervoor de pagina informatie / regeling uitvaart vooraf.

Melding van het overlijden:

Op het moment dat een overlijden heeft plaatsgevonden en men mij belt voor het regelen van de uitvaart dan dien ik eerst te weten waar de overledene is en waar ik verwacht word voor het bespreken van alle onderwerpen rond de uitvaart.

De eerste vraag is dan of er iemand onder de nabestaanden is die aanwezig wil zijn bij of misschien wel mee wil helpen met de lichamelijke verzorging en aankleding van de overledene. En ook wil ik graag weten waar de overledene zal worden opgebaard. Soms is dit al duidelijk tijdens het eerste telefoongesprek maar vaak genoeg wordt dit pas overlegd tijdens de eerste ontmoeting.

Eerste ontmoeting / kennismaking

De eerste ontmoeting kan zijn op een huisadres, in een tehuis of een ziekenhuis maar het kan ook in een restaurant dat centraal is gelegen voor alle betrokkenen, of in de ontmoetingsruimte op mijn woon / werklocatie.

In het eerste moment van de ontmoeting is het belangrijk dat er aandacht en ruimte is om elkaar te leren kennen en voor mij is het belangrijk om te achterhalen wat voor de betrokkene(n) echt belangrijk is: wat de leidraad is met betrekking tot het afscheid nemen, waar prioriteiten liggen en waaraan en aan wie extra aandacht dient te worden besteed.

Begrafenis of crematie:

Nadat er een keuze is gemaakt tussen crematie of begrafenis kan ik een dag en tijd reserveren bij het betreffende crematorium of de gemeente. Als er een kerkelijke invulling gewenst is moet er ook een afspraak worden gemaakt met de voorganger en het (kerk)gebouw moet worden gereserveerd. In niet kerkelijke situaties moet meestal een andere samenkomstruimte worden gereserveerd.

Berichtgeving van het overlijden:

Als de locaties en tijden allemaal vastliggen kan er een tekst worden opgesteld voor een bericht van overlijden in een dagblad en/of een rouwkaart.

Verdere details:

Omdat voorgaande onderwerpen voorrang hebben in de regeling/organisatie kunnen de andere onderdelen van de uitvaart eventueel later worden besproken zoals bloemen/bloemstukken, de rouwauto, eventueel dragers (dragen door nabestaanden of professionele dragers), muziek, sprekers, het soort consumpties tijdens een condoleance enz.

Structuur en inhoud geven aan de bijeenkomst:

Na het eerste gesprek vinden er meestal nog meerdere ontmoetingen plaats. In de vervolgontmoetingen wordt o.a. doorgesproken wat de muziekkeuze is of, bij een kerkelijke uitvaart, hoeveel liturgie├źn er nodig zijn en bijv. of er een organist beschikbaar is. De nabestaanden, zowel familie als andere betrokkenen, kunnen ook gaan nadenken over wie er wil spreken tijdens de uitvaartbijeenkomst.

Als het gewenst is dat ik inhoud geef aan de bijeenkomst d.m.v. een levensbeschrijving van het leven van de overledene, dan is hier ook een moment van bespreken voor nodig omdat ik de inhoud hiervoor voornamelijk verkrijg door wat de nabestaanden mij vertellen.

Laatste details/onderwerpen:

Dan zijn er nog diverse keuzes te maken voor de dag van de uitvaart zoals: Wil men achter de rouwauto rijden vanaf de locatie van opbaring naar de kerk of aula of wil men wachten bij de kerk/aula tot de rouwauto arriveert?

Als het een begrafenis betreft; wil men dan dat de kist een klein stukje daalt of helemaal zakt tot op de bodem van het graf?

Zo zijn er nog meer kleine variaties mogelijk in de uitvoering maar deze kunnen in de emotionele beleving een groot verschil maken.

De dag zelf:

Ook op de dag van de uitvaart kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Zo kan er op het laatste moment nog iemand zich aandienen om ook iets te willen voordragen of de nabestaanden besluiten dat iedereen (als het een kleine groep betreft) mag worden uitgenodigd om na afloop mee te gaan naar een huisadres.

Na afloop (nazorg):

Ongeveer drie weken na de uitvaart neem ik weer contact op met de familie / nabestaande(n) voor het maken van een afspraak om elkaar te ontmoeten voor een evaluerend nagesprek. Tijdens dit gesprek kan er eventueel ook een dankbetuiging worden opgesteld maar de belangrijkste functie van deze ontmoeting vind ik dat het, na alle intensieve dagen voor en tijdens de uitvaart, goed is elkaar nog een keer te ontmoeten. Juist omdat er zoveel samen gedeeld en beleefd is in die dagen en dit dan abrupt ophoudt. Dan is het fijn elkaar weer te ontmoeten.